ស្ពាន​អា​កាស

គម្រោងៈ​ស្ពាន​អាកាស​ក្បាលថ្នល់​នឹងមាន​ស្ពាន​អាកាស​បី​,​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​មួយ​

​ភ្នំពេញ: អាជ្ញាធរ​សាលា រាជធានី​ភ្នំពេញ​មាន​គម្រោង​ស្ថាបនា ស្ពាន​អាកាស​ចំនួន​៣​ខ្សែ​ថ្មី និង​ផ្លូវ ក្រោម​ដី​ចំនួន​១​ថ្មី​បន្ថែមទៀត​នៅ​ស្ពាន អាកាស​ក្បាលថ្នល់ ដើម្បី​កែលម្អ និង ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ចរាចរ​ឱ្យ​កាន់​តែមាន ភាពរលូន​ដូច​ស្ពាន​អាកាស និង​ផ្លូវ ក្រោម​ដីស្ទឹង​មានជ័យ​ដែរ ។ នេះ​បើ តាម​ការបញ្ជាក់​របស់​មន្ត្រី​ជំនាញ រាជធានី​ភ្នំពេញ ។​

Subscribe to ស្ពាន​អា​កាស