សហគ្រិនភាព

សហគ្រិនភាព​នៅ​កម្ពុជា​នៅតែ​ទន់ខ្សោយ​និង​ប្រមូលផ្ដុំ​តែ​នៅក្នុង​ទីក្រុង​

​ភ្នំពេញ:  នៅពេល​កម្ពុជា​បោះ ជំហាន​ទៅមុខ ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋ កិច្ច​ទិដ្ឋភាព​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​ត្រូវបាន​គេ មើលឃើញថា សហគ្រិនភាព​នៅ​ទន់ខ្សោយ និង​កំពុងតែ​ប្រមូលផ្ដុំ​តែ​នៅ​ទី ក្រុង​ប៉ុណ្ណោះ​។​

​    ​យោងទៅតាម​សៀវភៅ អភិវឌ្ឍ​គោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍ វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ​២០១៥-២០២៥ របស់​រដ្ឋាភិបាល ដែល​ចេញផ្សាយ​នា ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បានឱ្យដឹងថា សកម្មភាព សហគ្រិនភាព​កម្ពុជា​បាន ឆ្លុះបញ្ចាំង​តាម រយៈ​ភាព​ក្មេងខ្ចី​ហើយ​ជិត​ពាក់កណ្ដាល នៃ​សហគ្រាស​ទាំងអស់​( ៤២​ភាគរយ​) ដែល​កំពុងដំណើរការ​នៅ​កម្ពុជា​ទើប បាន​បង្កើត​ទ្បើង​កាលពី​ឆ្នាំ​២០០៨​។​

Subscribe to សហគ្រិនភាព