ប្រេង​

អ្នកវិភាគ​សេដ្ឋ​កិ​ច្ចៈ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេងឥន្ធនៈ​គ្មាន​ជំហរ​ក្នុងការ​ទម្លាក់​តម្លៃ​ប្រេងសាំង​

ភ្នំពេញ: ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង ឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា ហាក់ដូចជា​មិន​បង្ហាញ ជំហរ​ច្បាស់លាស់​ដូច​ការសន្យា​ជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបាល លើ​បញ្ហា​តម្លៃ​ប្រេង  សាំង បើទោះបីជា​ខ្លួន​អាច​បញ្ចុះតម្លៃ ឱ្យ​ស្របតាម​ទីផ្សារ​អន្ដរជាតិ​ក្ដី ។ នេះ បើតាម​ការលើកឡើងរ​បស់​អ្នកវិភាគ ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច ស្រប​ពេលដែល​តម្លៃ ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​ស្ថិតនៅ​ទ្រឹង និង​មិនទាន់​ទម្លាក់​ចុះ​បន្ថែមទៀត ។​

Subscribe to ប្រេង​