កិច្ច​ការ​នារី

ចៃ​កា​ឧបត្ថម្ភ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី​ក្នុងការ​រៀបចំ​គោលនយោបាយ​ឆ្លើយតប​នឹង​យេនឌ័រ​

​ភ្នំពេញ​: គម្រោង​បញ្ជ្រាប យេនឌ័រ ដំណាក់​ទី​២ (PGM2) របស់ ក្រសួង​កិច្ចការនារី ដោយមាន​ការ ឧបត្ថម្ភ​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ អន្តរជាតិ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ហៅ​កាត់​ថា ចៃ​កា (JICA) បានរៀបចំ​បើក​សិក្ខា សាលា​បូកសរុប​ការងារ​រយៈពេល​៥ ឆ្នាំ ស្តីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ក្នុងការ​រៀបចំ គោលនយោបាយ ឆ្លើយតប​នឹង​យេនឌ័រ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥ កន្លងមកនេះ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ ។​

Subscribe to កិច្ច​ការ​នារី