អត្តសញ្ញាណ និង​ភេទ

រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាស យកថ្លៃ១ម៉ឺនរៀល សម្រាប់ការធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

    ភ្នំពេញ៖ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា តាម​រយៈ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ថា ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី០១​ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៤នេះទៅ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ទាំង​ការ​ធ្វើ​ថ្មី និង​ការ​ធ្វើ​ឡើងវិញ​ ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ ១ម៉ឺនរៀល។​

Pages

Subscribe to អត្តសញ្ញាណ និង​ភេទ