ការ​បោះឆ្នោត

ចំនួន​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើ​សរើស​ក្រុម​ ប្រឹក្សា​រាជ​ធានី ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត ក្រុម​ប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុម​ប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី​២ ឆ្នាំ២០១៤​

ចំនួន​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើ​សរើស​ក្រុម​ ប្រឹក្សា​រាជ​ធានី ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត ក្រុម​ប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុម​ប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី​២ ឆ្នាំ២០១៤​

ដំណើរការ​ឃោសនាបោះឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​អាណត្តិ​ទី​២​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​ឧសភា​តទៅ​

    ភ្នំពេញ ​៖ ដំណើរការ​ឃោសនាបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត រាជធានី ខណ្ឌ ក្រុង ស្រុក អាណត្តិ​ទី​២ ឆ្នាំ​២០១៤ នឹង​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤ តទៅ នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ​.​ជ​.​ប​) ហើយ​ក្នុង​នោះ គណបក្ស​នយោបាយ ដែល​មាន​បំណង​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​នេះ​បាន​ត្រៀម​រួចហើយ​។​

Pages

Subscribe to ការ​បោះឆ្នោត